Có lẽ không cần phải nói thêm nhiều về loại tiêu đen có xuất sử từ Đăk Lăk này nữa. Nếu bạn quan tâm đến chất lượng hàng đầu thì hãy chọn tiêu Đăk Lăk, vùng nguyên liệu tiêu nổi tiếng nhất Việt Nam cũng như thế giới.

Chat Facebook
036.7561.883